DANE ADRESOWE
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa
+48 516 547 161
logo
logo

Dofinansowania do oferowanych kursów

W kwestii dofinansowania warto sprawdzić jakie mamy możliwości w naszej rejonizacji oraz jeśli już pracujecie to również warto sprawdzić jakie mamy opcje w porozumieniu z naszym pracodawcą. 

Dofinansowanie w Krajowym Funduszu Szkoleniowym (KFS)
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

KFS – Krok po kroku
Aby skorzystać z dofinansowania:

  • Skontaktuj się z lokalnymPUP/tu znajdziesz dane kontaktowe/ i zapytaj o terminy naboru wniosków na szkolenia z KFS-u.
  • Pobierz wniosek z PUP i skontaktuj się z nami
  • Wybierz szkolenia i uzupełnij podstawowe formularze zgłoszeniowe.
  • Pomożemy Ci w wypełnieniu dokumentów, a po Twojej stronie będzie złożenie wniosku do PUP.
  • Czekaj na decyzję, podpisz umowę i zgłoś się na nasze szkolenie.
  • Po zakończeniu szkolenia pomożemy Ci rozliczyć wniosek.

Dofinansowanie KFS – dla kogo?
Z dofinansowania KFS mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę /niezależnie od wymiaru czasu pracy/. Szczegółowe informacje oraz potwierdzenie kto kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania szkoleń w zawodzie fryzjera/barbera można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP).

Jeśli jesteś zdecydowany to działaj sprawnie i szybko
Szkolenia dofinansowane zKFS-u nie wymagają wyjątkowo trudnych przygotowań i wypełniania skomplikowanych formularzy. Procedura wsparcia nie jest czasochłonna, natomiast wymaga zazwyczaj szybkiego działania, czyli złożenia wniosku w krótkim czasie od momentu ogłoszenia dostępności środków na finansowanie szkoleń przez PUP.

Urząd Pracy– Dofinansowanie dla bezrobotnych
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Warto skontaktować się z odpowiednią osobą w urzędzie w celu informacji na temat możliwości jakie obecnie urząd oferuje.

Dofinansowanie BUR (Baza Usług Rozwojowych)
Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jest to unijny program finansowania usług szkoleniowych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Program funkcjonuje we wszystkich województwach, z wyjątkiem: mazowieckiego i pomorskiego.
W zależności od województwa można otrzymać nawet do 80% dofinansowania kosztów kształcenia.
BUR – Krok po kroku

Aby skorzystać z dofinansowania:

  • Skontaktuj się z nami i zapytaj o terminy naboru wniosków.
  • Wybierz szkolenia i podaj podstawowe dane do wniosku.
  • Pomożemy Ci w wypełnieniu dokumentów, a po Twojej stronie będzie złożenie wniosku do BUR.

Zadaj nam pytanie

Dofinansowania - Cutu-School